Betalningsinformation

Priserna på PSC uppdateras kontinuerligt och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.

PSC äger rätt att ändra priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan PSC och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker mot PayPal. Företagskunder kan erhålla faktura med 10 dagars kredittid efter sedvanlig kreditprövning.
Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. 

Leverans sker endast inom Sverige.
Ej utlösta paket debiteras en avgift om 395 kr exklusive moms för att täcka PSC kostnader för frakt och administration.

ORDERLÄGGNING

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ordererkännande via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger PSC rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.